Gökkılıç, şirketler ve ticaret hukuku alanlarında her türlü hizmeti
veren ve çözümler sunan bir hukuk bürosudur.


20 yılı aşkın bir süredir, Gökkılıç Hukuk Bürosu, Türkiye'de birçok önemli projede hukuki danışmanlık hizmeti vermiştir. Gökkılıç, hisse ve malvarlığı alımları, yeniden yapılandırmalar, kredili satın almalar (leveraged buyout) ve tasfiyeli veya tasfiyesiz şirket bölünmeleri dahil olmak üzere şirket birleşme ve devralma projelerinde hem yerel hem de uluslararası müvekkillerini temsil etmiştir. Gökkılıç, proje finansmanı ve özelleştirmelerde müvekkilleri adına ilgili devlet birimleriyle başarılı müzakereler yürütmüştür. Gökkılıç, ayrıca, hem yerel hem de yabancı kuruluşları uluslararası tahkimlerde ve Türk mahkemelerinde görülmekte olan ticari davalarda temsil etmiştir.


Çalışma alanlarımızın genişliği ve çeşitliliği ile hukukçularımızın eşgüdümlü ve verimli çalışma yöntemlerini uygulamakta gösterdikleri beceriler, Gökkılıç Hukuk Bürosu müvekkillerine çözüme yönelik en uygun ve kapsamlı hukuki görüşleri sunmasını sağlamaktadır.